กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมสรุปบทเรียน โครงการ คนรุ่นใหม่ใจอาสา...เพื่อผู้ประสบภัย (GEN V)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การประชุมสรุปบทเรียน และนำเสนอรายงานความก้าวหน้า โครงการ คนรุ่นใหม่ใจอาสา...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (GEN V) วันที่ 23-25 กันยายน 2555 ณ โรงแรมราชภัฏจันทร์เกษม และห้องประชุมสยามกัมมาจล 1 ชั้น 22 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ