กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สร้างอาคาร ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

อาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระเจ้ามาร่วมสร้างอาคารร่วมกับชุมชน

­มีที่ทำการของอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในการเป็นที่ประชุม วางแผนงาน ฯลฯศูนย์ฯ นี้สามารถสร้างเป็นพื้นที่เรียนรู้ และทำกิจกรรมร่วมกันของอาสาสมัครในพื้นที่ทั้งร่วมกตัญญู ชาวบ้านและอาสาสมัครภายนอก ศูนย์นอกจากเป็นพื้นที่การทำงานของอาสาสมัครแล้วยังเป็นพื้นที่เรียนรู้ของเยาวชนอีกด้วย
ผลที่คาดหวัง- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของอาสาสมัคร

- เป็นศูนย์ข้อมูล พื้นที่เสี่ยงในด้านต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือ ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้ง เป็นศูนย์ในการประสานงานขอความช่วยเหลือระหว่างผู้ประสบภัย และผู้ที่ให้ความช่วยเหลือจากภายนอกในอนาคต

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน


ผลสำเร็จ

คณะทำงานมีพื้นที่การทำงานเพื่อยกระดับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ และเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะในการพบปะพูดคุยของประชาชนในพื้นที่

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ