กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
Workshop การออกแบบแผนงานโครงการ ครั้งที่ 3
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

  มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนโครงการคนรุ่นใหม่ใจอาสาเพื่อผู้ประสบภัย ดำเนินการโดยมูลนิธิโกมลคีมทอง มูลนิธิฯ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : การจัดทำแผนงานโครงการขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 และวันที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 09.00 -17.00 น. ณ ห้องก้าวใหม่ 6 และห้องก้าวใหม่ 1 ชั้น 3 อาคารเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ตึกอีสต์ อาคารเอสซีบี ปาร์ค พลาซ่า


ความเป็นมา


  ตามที่มูลนิธิสยามกัมมาจลมีนโยบายดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนจิตอาสาฟื้นฟู ชุมชนประสบภัยน้ำท่วมเพื่อสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ทำงานจิตอาสาได้ใช้ ศักยภาพ ความสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยเหลือฟื้นฟูชุมชนประสบอุทกภัย โดยมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนโครงการคนรุ่นใหม่ใจอาสาเพื่อผู้ประสบภัย ดำเนินการโดยมูลนิธิโกมลคีมทอง มูลนิธิฯ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : การจัดทำแผนงานโครงการขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 และวันที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 09.00 -17.00 น. ณ ห้องก้าวใหม่ 6 และห้องก้าวใหม่ 1 ชั้น 3 อาคารเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ตึกอีสต์ อาคารเอสซีบี ปาร์ค พลาซ่า ตามลำดับ ให้กับเยาวชนแกนนำในโครงการคนรุ่นใหม่ใจอาสาเพื่อผู้ประสบภัย ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนในโครงการมีทักษะในการจัดทำแผนงานโครงการและดำเนิน กิจกรรมภายใต้โครงการร่วมกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ