กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่าย TAF CAMP (ครั้งที่ 1) โครงการThailand Animator Festival 4 (TAF4)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เป็นพื้นที่ให้เยาวชนที่เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้ายได้มารู้จักกัน

เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักแอนิเมเตอร์รวมกัน 

นอกจากนี้เยาวชนยังได้รวมกันผลิตผลงานในประเด็น การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเป็นผลงานร่วมของเยาวชน TAF 4 อีกด้วย

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ