กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่าย TAF CAMP (ครั้งที่ 2) โครงการThailand Animator Festival 4 (TAF4)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

­


ในค่าย TAF 4 ครั้งที่ 2 นี้ จะเป็นการต่อยอดจากค่ายครั้งที่ 1ในครั้งที่ 1 น้องๆ ทั้ง 10 ทีมผู้เข้ารอบสุดท้าย ได้ช่วยกันระดมความคิดเพื่อสร้างแอนิเมชั่นจากประเด็น "การพัฒนาอย่างยั่งยืน"ซึ่งในค่ายครั้งที่ 1 หลังจากระดมความคิดแล้วก็ได้ Treatment (โครงเรื่องย่อ) ออกมา 

และในค่ายครั้งที่ 2 นี้ น้องๆ ทั้ง 10 ทีมจะสร้างสรรค์ผลงานต่อ ในส่วน Pre-Production และ Production หลังจากนี้ผลงานจะถูกสร้างสรรค์ให้เป็นแอนิเมชั่น 1 เรื่องให้ทุกคนได้ชมในเทศกาลฉายแอนิเมชั่นในลำดับต่อไป

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ