กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนวัดชากมะกรูด
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

      นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม เป็นกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2555 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เข้าประเมินโรงเรียนวัดชากมะกรูด ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง

     นางสาวบุญยรัตน์  ลมงาม เป็นกรรมการประเมินโรงเรียนวัดชากมะกรูด ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง ให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา  2555  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ