กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ตั้งอยู่ในตัวเมืองจันทบุรี เป็นวัดคาทอลิกขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่และงดงามที่สุดในประเทศไทย มีประวัติความเป็นมายาวนานคู่กับชุมชนคาทอลิกของเมืองจันท์ ซึ่งลี้ภัยจากเมืองญวนมาตั้งรกรากที่จันทบุรีเมื่อ 300 ปีมาแล้วซึ่งชุมชนนี้มีบทบาทเป็นอย่างมากต่อการสร้างเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของเมืองจันท์ นั่นคือ หัตถกรรมเสื่อจันทบูร ที่มีต้นกำเนิดจาก "เสื่อญวน"รวมทั้งการเป็นช่างฝีมือเจียระไนพลอยในยุคแรกที่ทำให้เมืองจันท์เป็นเมืองอัญมณีในปัจจุบัน

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นศูนย์รวมศรัทธาของคริสต์ในชุมชนมาร่วมศตวรรษ อาคารที่เห็นในปัจจุบันนับเป็นหลังที่ 5 ที่ชาวชุมชนได้ร่วมกันสร้างขึ้น ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิค สร้างในสมัยที่ฝรั่งเศสยึดครองจันทบุรี ตัวอาคารมีความยาวถึง 60 เมตร กว้าง 20 เมตร เชื่อว่าจำลองแบบมาจากวิหารน็อตเตอร์ดามแห่งฝรั่งเศส ส่วนหน้าของอาสนวิหารฯ เป็นหอคู่สูงเด่น ติดตั้งระฆังขนาดใหญ่และนาฬิกาบอกเวลาซึ่งมีความกว้างถึง 4.70 เมตร เมื่อแรกสร้างมียอดโดมแหลม แต่ได้ถูกรื้อออกเมื่อปี พ.ศ. 2483 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นเป้าหมายในการโจมตีทางอากาศ ภายในอาสนวิหารฯ ตกแต่งไม้ฉลุลวดลาย มีบานหน้าต่างทรงสูง ยอดโค้งแหลม ประดับด้วยกระจกสีที่เรียกว่า สเตนกลาส เป็นภาพนักบุญต่างๆ ในคริสตศาสนา ยามที่แสงแดดส่องเข้ามาจะมีความสวยงามมาก

­

กล่าวกันว่างดงามที่สุดในเอเชีย และเป็นหนึ่งใน UNSEEN THAILAND ที่น่าไปเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง ปกติเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและถ่ายภาพได้ (ยกเว้นช่วงพิธีมิสซาประจำวัน 06.00 -07.00 น. และ 18.30 -19.45 น.) การสมโภช 100 ปีอาสนวิหารฯ และฉลอง 300 ปีชุมชนแห่งความเชื่อ ในโอกาสที่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลมีอายุครบ 100 ปี ในปี 2552 จึงมีการบูรณะครั้งใหญ่ ด้วยการสร้างยอดโดมแหลมสัญญลักษณ์ของโกธิกขึ้นใหม่ จนมีความสวยงามสมบูรณ์ รวมทั้งยังปรับปรุงบริเวณให้สวยงาม มีการสร้างรูปพระแม่ขนาดใหญ่ ประดิษฐานบนน้ำพุด้านหน้าอาสนวิหารฯ นอกจากนี้ยังมีการสร้างองค์แม่พระประดับพลอย 20,000 กะรัต เพื่อให้เป็นผลงานชิ้นเอกของชาวจันทบุรีสืบไป

­

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ