กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนวัดเนินทราย
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

    นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม เป็นกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2555 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เข้าประเมินโรงเรียนวัดเนินทราย ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง

­

      นางสาวบุญยรัตน์  ลมงาม  เป็นกรรมการประเมิน โรงเรียนวัดเนินทราย ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง ให้เป็น สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สถานศึกษาพอเพียง ปี 2555 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ