กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ฐานการเพาะถั่วงอก
ความเป็นมา วัตถุประสงค์


­


วัตถุประสงค์

1.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนำหลักคิดหลักปฏิบัติมาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม

2.เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการเพาะถั่วงอก

3.เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

­

อุปกรณ์

เมล็ดถั่วเขียวหรือเมล็ดถั่วแขก

ตะกร้าพลาสติกหรือถังพลาสติก

ตะแกรงพลาสติกมีรู

แกลบ , ทราย

โอ่งดิน

กระสอบป่าน

บัวรดน้ำ

ปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์

มอเตอร์ปั๊มน้ำ

­

ขั้นตอนการทำ

นำเมล็ดถั่วเขียวหรือถั่วแขกล้างน้ำสะอาดเพื่อกำจัดสิ่งเจือปนออกให้หมด

ต้นน้ำให้เดือด แล้วนำมาผสมกับน้ำธรรมชาติหรือน้ำบาดาลที่สะอาด ใช้มือจุ่มพออุ่นเพื่อเตรียม

นำเมล็ดที่ทำความสะอาดแล้วใส่ลงในน้ำอุ่นแล้วแช่ต่อไป 6-8 ชั่วโมง

นำตะกร้าพลาสติกใส่ตะแกรงแล้ววางบนชั้นพลาสติกและนำถั่วที่แช่ 6-8 ชั่วโมงใส่ตะกร้าที่เตรียมไว้ 2-3 ชั้น นำภาชนะไว้ที่มืด

การรดน้ำรด ควรรดทุก 3-4 ชั่วโมง รดให้ทั่ว ควรรดน้ำสองครั้ง ครั้งแรกเพื่อระบายความร้อนครั้งที่สองให้ถั่วชุมนำประมาณ 2-3 วัน ก็จะมีรากจนเก็บได้

นำออกมาตัดรากแล้วนำไปแช่น้ำเพื่อให้เปลือกถั่วหลุดออกมา แล้วใส่ถุงจำหน่าย

­

ประโยชน์

ถั่วงอกเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีโปรตีน วิตามินและเกลือแร่ คนจีนในสมัยก่อนจึงนิยมรับประทานถั่วงอกเพื่อความอบอุ่นและป้องกันไข้หวัด ในฤดูหนาวถั่ว

งอกทานแล้วไม่อ้วนและยังช่วยชะลอความแก่ได้ดีอีกด้วย

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ