กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีพัฒนาโครงการพื้นที่่ประสบพิบัติภัยสึนามิ บ้านเจ้าไหม ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ครั้งที่ 3
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ในการทำงาน ข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญมาก การวางแผนการทำงานถ้าปราศจากข้อมูลก็ยากที่จะสำเร็จ เผลอๆ อาจนำไปสู่ความล้มเหลว เพราะฉะนั้นชุมชนต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้ดี และต้องมีข้อมูลมากเพียงพอต่อการตัดสินใจดำเนินการใดๆ


ณ บ้านริมทะเล  วันที่ 22-23 กันยายน 2555

ผู้ร่วมประชุม

  ทีม รวม  17 คน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน
 • เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
 • เพื่อสรุปประเด็นที่ต้องการข้อมูล/ข้อเท็จจริง
 • เพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่

สรุปเวที

  หลังจากที่เมื่อวานนี้ (22 กันยายน 2555)  ทีมได้ประชุมร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปในหลายประเด็น อาทิ  กำหนดประเด็นที่อยากรู้ อยากทราบ  หัวข้อในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล  ทีมหลัก  หน้าที บทบาท  เป็นต้น  วันนี้เป็นการนำเข้าเวทีรวมอีกครั้งเพื่อรายงานผลการประชุม และนำไปสู่การวางแผนงานโครงการ  ได้ข้อสรุปดังนี้

หัวข้อที่ต้องเก็บข้อมูล

 • ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี
 • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สถานที่สำคัญและประวัติความเป็นมา
 • ภูมิปัญญาด้านต่างๆ
 • กลุ่มองค์กรต่างๆ บุคคลสำคัญในชุมชน
 • ผู้ที่ออกเรือหาปลา
 • ชนิดของปลาที่ได้แต่ละวัน  (ปลาเศรษฐกิจ ปลาเหลือใช้ ปลาเล็กปลาน้อย  ปริมาณต่อวัน/ต่อเดือน/ต่อปี)
 • ปลาที่ชาวบ้านนำมาแปรรูป  วิธีการ ใครบ้างที่ทำเป็น ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน
 • ฤดูกาลไหน ได้ปลาอะไร จำนวนเท่าใด เอาไปทำอะไร
 • ภูมิปัญญาชาวบ้านในการแปรรูปจากอดีต-ปัจจุบัน

การแบ่งหน้าที่

 • ทีม 16 คน
 • แบ่งเป็น 4 โซน
 • ทำแบบสอบถาม บังซัน ผู้ใหญ่ บังวิทย์
 • จ๊ะ  อบต. เป็นเลขา
 • ผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าโครงการ

วิธีการเก็บข้อมูล

 • ใช้แบบสอบถาม
 • สัมภาษณ์
 • สังเกต

วางแผนการทำงาน

 • 23-25  ก.ย. ออกแบบสอบถาม
 • 28 ก.ย. ประชุมเพื่อพิจารณาแบบสอบถาม
 • 3-7 ต.ค. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
 • 10 ต.ค. ประมวลข้อมูล
 • 15 ต.ค. เวทีประชาคม
 • 17 ต.ค. สรุปและเพิ่มเติมข้อมูล
 • 20 ต.ค. จัดทำแผนงานโครงการ

ข้อสังเกต

 • ทีม active
 • ทีมผู้หญิงมีส่วนร่วมสูง
 • ผู้ใหญ่มีแนวคิดที่ดี
 • อบต.เริ่มเข้ามา จะเป็นโอกาสที่ดี
 • ทีมหลากหลาย  ผู้ใหญ่ อบต. ครู อสม. สตรี 
 • สร้างการมีส่วนร่วมได้ไม่ยาก  ผู้หญิงไม่ค่อยมีงาน สามีออกทะเล มีเวลา
 • บางคนอาจจะรู้สึกว่าการแปรรูปเป็นเรื่องเล็กๆ  อยากทำเรื่องที่ดูแล้วยิ่งใหญ่กว่านี้


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ