โครงการกระบวนการผลิตน้ำปลา โดยใช้ข้อมูลความรู้เป็นฐานเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกของชุมชน  บ้านบางกล้วยนอก ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง (phase 1)
โครงการกระบวนการผลิตน้ำปลา โดยใช้ข้อมูลความรู้เป็นฐานเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกของชุมชน บ้านบางกล้วยนอก ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง (phase 1)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ทำความเข้าใจร่วมกับทีมชุมชนบ้านบางกล้วยนอก
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

         การลงมาที่บ้าน คุณ ดลก้อเส็ม ผดุงชาติ ในวันนี้ว่า จะมาทำอะไร กับทางทีมวิจัยบ้านบางกล้วยนอก คุณณัฐกานต์ ไท้สุวรรณ เห็นว่าการวิจัย การทดลองการหมักน้ำปลาของบ้านบางกล้วยนอก ที่เป็นฐานงานวิจัย ที่นำไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งสามส่วนของชุมชน จึงอย่างจะมาต่องานในโครงการสึนามิ ก็เห็นถึงการทำงานที่ผ่านมาแล้วทางชุมชนบ้านบางกล้วยนอกก็ยังเป็นพื้นที่ ประสบภัยพิบัติสึนามิอีกด้วย จึงได้ชวนน้องอาสาที่เข้ามาดูแล ในงานวิจัย สึนามิ คือตัวแทนที่ทำงานวิจัยของกำพวน ก็เลยเชิญชวนมาทำงานวิจัยในพื้นที่ ทั้งสามพื้นที่ ที่ทางระนองมองเห็นถึงพื้นที่ประสบภัยพิบัติ สึนามิ คือ บ้านกำพวน บ้านบางกล้วยนอก และบ้านทะเลนอก


คุณ ณัฐกานต์ ไท้สุวรรณ (แจง) ได้อธิบายถึงการลงมาที่บ้าน คุณ ดลก้อเส็ม ผดุงชาติ ในวันนี้ว่า จะมาทำอะไร กับทางทีมวิจัยบ้านบางกล้วยนอก คุณณัฐกานต์ ไท้สุวรรณ เห็นว่าการวิจัย การทดลองการหมักน้ำปลาของบ้านบางกล้วยนอก ที่เป็นฐานงานวิจัย ที่นำไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งสามส่วนของชุมชน จึงอย่างจะมาต่องานในโครงการสึนามิ ก็เห็นถึงการทำงานที่ผ่านมาแล้วทางชุมชนบ้านบางกล้วยนอกก็ยังเป็นพื้นที่ ประสบภัยพิบัติสึนามิอีกด้วย จึงได้ชวนน้องอาสาที่เข้ามาดูแล ในงานวิจัย สึนามิ คือตัวแทนที่ทำงานวิจัยของกำพวน ก็เลยเชิญชวนมาทำงานวิจัยในพื้นที่ ทั้งสามพื้นที่ ที่ทางระนองมองเห็นถึงพื้นที่ประสบภัยพิบัติ สึนามิ คือ บ้านกำพวน บ้านบางกล้วยนอก และบ้านทะเลนอก
คุณ ณัฐกานต์ ไท้สุวรรณ ถาม คุณ ดลก้อเส็ม ผดุงชาติ ว่า เขาจะเอาโครงการนี้หรือไม่ ? เขาจะทำหรือไม?
คุณ ดลก้อเส็ม ผดุงชาติ เสนอความความคิดกับทาง คุณ ณัฐกานต์ ไท้สุวรรณ ว่าส่วนตัวสำหรับโครงการนี้ที่ทาง(แจง)คุณ ณัฐกานต์ ไท้สุวรรณ ได้โทรมาพูดคุยก็เห็นแล้วว่า โครงการมีความน่าสนใจที่จะทำการวิจัยนั่นแหละ แต่ผมเองอยากให้คุยกับทางทีมวิจัย ของบ้านบางกล้วยนอกทั้งหมด เราจะต้องคิดร่วมกัน คุยแบบเต็มวงคุย คุยกรอบงานไปพร้อมๆกัน ผมคิดว่าแบบนี้จะดีหรือไม่อย่างไร?
คุณ ณัฐกานต์ ไท้สุวรรณ ตั้งคำถามว่า เราจะมาคุยกันได้ในวันที่เท่าไร ใช้สถานที่ไหนดี ? คุณ ดลก้อเส็ม ผดุงชาติ จึงนัดหมายทางทีมวิจัยของชุมชนไว้ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕  เพราะเป็นช่วงงานแต่งทีมวิจัยบางคนจะกลับมาอยู่ในพื้นที่เช่นกัน ทุกคนที่สามารถดึงให้เป็นทีมวิจัยได้ 
คุณ ดลก้อเส็ม ผดุงชาติ จึงนัดหมายทางทีมคุณ ณัฐกานต์  ไท้สุวรรณ ไว้ใน ช่วงเวลา ๑๓.๓๐ น. สถานที่ บ้าน คุณ ห้าตีย๋า เขาชายทองกำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

บว่าต้องมีการลงพื้นที่เพื่อชี้แจงรายละเดียวเกี่ยวกับโครงการอีกครั้ง เนื่องจากครั้งนี้แกนนำหลักไม่ได้เข้าร่วมครบทุกคน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ