โครงการกระบวนการผลิตน้ำปลา โดยใช้ข้อมูลความรู้เป็นฐานเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกของชุมชน  บ้านบางกล้วยนอก ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง (phase 1)
โครงการกระบวนการผลิตน้ำปลา โดยใช้ข้อมูลความรู้เป็นฐานเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกของชุมชน บ้านบางกล้วยนอก ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง (phase 1)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมเอกสารในการประกอบการประชุมในเวทีสัญจรครั้งที่ ๑ สถานที่ บ้านคุณ ดลก้อเส็ม ผดุงชาติ วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 น.

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

จากที่ร่วมงานและลงพื้นที่พร้อมกับพูดคุยสิ่งที่  เป็นข้อมูลพื้นฐานเดิมของชุมชนบ้านบางกล้วยนอก  คือ การรวมกลุ่มเพื่อที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ที่ถูกบุกรุกจากกลุ่มประมงที่มีเครื่องมือทำลายล้างทรัพยากรชายฝั่งในปี พ.ศ.2539 ซึ่งวิกฤติปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น  เป็นวิกฤติปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ  ทางทะเลที่เสื่อมโทรมและทำให้ชาวประมงพื้นบ้านจะต้องออกเรือ  เพื่อจับสัตว์น้ำที่ไกลออกไปจากชายฝั่ง ทำให้การประกอบอาชีพชายฝั่งที่มีเรือลำเล็กๆออกไปไกลไม่ได้  จึงมักจะจับได้แต่ปลาตัวเล็กตัวน้อยชาวบ้านที่ประกอบอาชีพชายฝั่งในลักษณะ นี้ก็ได้รวมกลุ่มเพื่อที่จะทดลองทำการหมักน้ำปลาด้วยการคิดทดลอง และลงมือปฏิบัติ  ในการทดลองหมักน้ำปลาในชุมชนบ้านบางกล้วยนอก  ที่มีหน่วยงานสกว.ที่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้  จากที่เวลาผ่านไปทำให้เสียงตอบรับนั้นเป็นที่รู้จัก แล้วยังกล่าวถึงของรสชาติน้ำปลาของบ้านบางกล้วยนอก  และยังมีกลุ่มที่ขับเคลื่อนงานต่ออยู่ในชุมชนบ้านบางกล้วยนอก คือ  กลุ่มงานวิจัยสามวงล้อ กลุ่มเลี้ยงแพะ กลุ่มน้ำปลา กลุ่มร้านค้าชุมชน กลุ่มป่าชายเลน กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน 
คุณร่อวีย๊ะ  กายสะอาด  ตั้งคำถามว่าจากข้อมูลที่สรุปมาทั้งหมดมีส่วนใดบางที่จะเพิ่มเติม?
คุณดลก้อเส็ม  ผดุงชาติตอบว่า  ก็เข้าใจว่าน้องยะเองก็เข้ามาเรียนรู้เท่านี้ก็เป็นภาพรวมที่รูจักกลุ่มน้ำ ปลาและการทำงานก็ได้แล้วไม่เติมให้มากในคำวิชาการเพราะคิดว่าสรุปได้เท่านี้ ก็ถือว่าใช้ได้แต่ก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ
คุณห้าตี่ย๋า  เขาชายทอง ตอบคำถามต่อจากคุณดลก้อเส็ม  ผดุงชาติ  ได้แล้วอ่านหมดแล้วก็เข้าใจแบบนี้เน้นวิชาการ
ข้อเสนอแนะ
คุณ ดลก้อเส็ม  ผดุงชาติ  ให้ข้อคิดกับอาสาสึนามิ งานวิจัยนี้ โครงการนี้ว่า ถ้ามีความอยากรู้อยากเห็นก็หัดถามให้มากๆ

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ