โครงการศึกษาและพัฒนาวิธีปลูกพืชปลอดสารพิษ สู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านบ่อเจ็ดลูก  หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล (phase 1)
โครงการศึกษาและพัฒนาวิธีปลูกพืชปลอดสารพิษ สู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านบ่อเจ็ดลูก หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล (phase 1)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ศึกษาดูงาน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

1.เพื่อเรียนรู้การทำงานเป็นทีม

2.เพื่อศึกษาดูงาน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

เรียนรู้เป็นระบบ


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ