กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การลงพื้นที่ชุมชนเพื่อปฏิบัติงานจริง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อ วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2556 โครงการปลูกต้นน้ำคืนชีวิตจัดค่ายปลูกหญ้าแฝกและทำฝายชะลอน้ำ บริเวณลำธารน้ำตกโตนนายกาว ชุมชนบ้านต้นปริงอ.นาหม่อม จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี 

­

วัตถุประสงค์


 • เพื่อปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่กัดเซาะ
 • เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำ
 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและเพื่อนๆที่เข้าร่วมโครงการ

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

สมาชิก

  นายเกรียงไกร  สองไทย
  นายนัฐวุฒิ  เกื้อบุญส่ง
  นางสาวจุรีรัตน์  ประหลาดมานิต
  นางสาววาสนา  พรมนุ้ย
  นางสาววริยา  กาญจนะ


กลุ่มเป้าหมาย

 1. เจ้าหน้าที่โครงการจำนวน 17 คน
 2. หน่วยงานรัฐจำนวน 5 คน
 3. ผู้ปกครองจำนวน 18 คน
 4. เด็กและเยาวชนจำนวน 30 คน
   

รายละเอียดกิจกรรม

 1. แนะนำที่มาและความสำคัญของโครงการให้ผู้ที่เข้าร่วมว่ามีความเป็นอย่างไรและโครงการนี้ต้องการอะไร
 2. แนะนำเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติและประโยชน์ของหญ้าแฝกที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาการกัดเซาะ
 3. ทำพิธีเคารพสิ่งศักศิกดิ์ ทวดงู เพื่อให้คุ้มครองทุกคน
 4. แบ่งออกเป็น 2 ทีม ทีมที่ 1 จะไปปลูกหญ้าแฝก และทีมที่ 2 จะไปลงมือทำฝายชะลอน้ำ

­

ภาพกิจกรรม


ภาพที่ 1 เคารพสิ่งศักดิ์ ทวดงู


ภาพที่ 2 ปลูกหญ้าแฝก


ภาพที่ 3 ปลูกหญ้าแฝก


ภาพที่ 4 ปลูกหญ้าแฝก


ภาพที่ 5 ปลูกหญ้าแฝก


ภาพที่ 6 สร้างฝายชะลอน้ำภาพที่ 7 สร้างฝายชะลอน้ำ


ภาพที่ 8 สร้างฝายชะลอน้ำ


­

ภาพที่ 9 อาสาสมัครและชาวบ้าน


ผลที่ได้รับ

 1. มีพื้นที่ที่ได้ทำการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่กัดเซาะ
 2. มีพื้นที่ที่มีฝายในการชะลอน้ำที่มีความแข็งแรงมากขึ้น
 3. มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการและชุมชน

 

ปัญหา/อุปสรรค

 1. เนื่องจากวันที่ไป ทำกิจกรรมนั้นเป็นช่วงที่มีพายุเข้าจึงทำให้เกิดฝนตกหนักมากมาแล้วล่วงหน้า 2-3 วัน ทำให้พื้นที่ที่ไปทำกิจกรรมนั้นซึ่งเป็นน้ำตกเขานายกาวนั้นมีเส้นทางการเดิน ที่ลำบากเนื่องจากมีแต่โคลน และฝนก็ตกขณะที่ทำกิจกรรมบวกกับ 2 ข้างทางก็มีทั้งต้นไม้ที่มีพิษร้ายแรงถึงชีวิตและไม้ที่ไม่มีพิษ จึงต้องระมัดระวังอย่างมากในการทำกิจกรรม
 2. เนื่องจากวันนั้นฝนตกหนักมากจึงทำให้เพื่อนที่นัดไว้บางคนไม่ได้มาร่วมกิจกรรมแต่ก็ยังมีเพื่อนอีกจำนวนมากมาเข้าร่วม


การแก้ปัญหา
         เพราะงานทุกอย่างเตรียมไว้พร้อมแล้วพวกเราจึงทำต่อกิจกรรมถึงฝนจะตกก็จัดการ หาซื้อเสื้อกันฝนมาแจกเพื่อนๆ บ้างก็เล่นทั้งน้ำฝนและ
น้ำตกแบบไม่กลัวเปียก

 

ผู้สนับสนุน

 1. อาจารย์กัลยาภัสร์ อภิโชติเดชาสกุุล (ที่ปรึกษาโครงการ)
 2. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านต้นปลิง
 3. ชาวบ้าน หมู่บ้านต้นปลิง
 4. สงขลาฟอรั่ม
 5. มูลนิธิสยามกัมมาจล

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ