กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สำรวจพื้นที่
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 กลุ่ม CD Power ทำกิจกรรมในการลงพื้นที่สำรวจต้นน้ำ ณ หมู่บ้าน ต้นปลิง

­

สมาชิก


 1. นายเกียงไกร สองไทย
 2. นายนัฐวุติ เกื้อบุญส่ง
 3. นางสาวจุรีรัตน์ ประหลาดมานิต
 4. นางสาววาสนา พรมนุ้ย
 5. นางสาววริยา กาญจนะ
 6. เพื่อร่วมทีม 2 คน
 7. ชาวบ้าน 2 คน

­

รายละเอียดกิจกรรม


1. เดินขึ้นเขาเพื่อไปสำรวจต้นน้ำ

2. บริเวณแหล่งต้นน้ำที่มาของทราย

3. บริเวณที่จาทำการสร้างฝาย

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลที่สำเร็จ

 1. สามารถขึ้นไปสำรวจแหล่งต้นน้ำได้สำเร็จ
 2. แม้ว่าทางจะลำบากแค่ไหนแต่เพื่อนร่วมทีมไม่ทอดทิ้งกันและพร้อมที่จะช่วยเหลือกันเสมอ
 3. เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากเพื่อนร่วมทีมทุกคน

­

ปัญหาและอุปสรรค

 1. ระยะทางยาวไกล
 2. ทางลำบาก

­

การแก้ไขปัญหา

 1. ให้ชาวบ้านเดินนำทาง 1 คน
 2. ให้เพื่อนผู้ชายในทีม 2 คนเดินตามหลังชาวบ้านเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือหรือพยุงในยามที่พื้นที่สูงชัน
 3. ให้ผู้หญิงเดินตามหลัง 3 คน
 4. ต่อด้วยผู้ชายอีก 2 คน (ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินจะได้ช่วยเหลือทัน เช่นการลื่อ,เดินไปเหยียบไม้พุก)
 5. ปิดท้ายด้ายชาวบ้าน

­

ผู้สนับสนุน

 1. อาจารย์กัลยาภัสร์ อภิโชติเดชาสกุุล (ที่ปรึกษาโครงการ)
 2. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านต้นปลิง
 3. ชาวบ้าน หมู่บ้านต้นปลิง

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ