กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
วางแผนเตรียมงานเพื่อย่างก้าวแห่งความสำเร็จ โดย พวกเรา"ว่าที่ครู สร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคม"
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

          เมื่อ วันที่ 15 ก.พ. 2556 ที่ผ่านมานั้น ทางกลุ่ม"ว่าที่ครู สร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคม" ได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย ม.11 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา อีกครั้งหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะถึงค่ายที่แท้จริงที่พวกเรากับ เพื่อนๆจะร่วมมือร่วมใจกันมาลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่ช่วงเช้าท่ามกลางบรรยากาศที่แจ๋มใสเอามากๆเลย ภายใต้โครงการดีๆพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ผ่านแกนนำพวกเราทั้ง 5 คน ที่ได้ลงสู่สถานที่จริงพร้อมกับเพื่อนๆทีมงานในสาขาวิชาเอกเดียวกันที่เข้า มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆครั้งนี้


วัตถุประสงค์


  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ในตัดสินใจจากข้อมูลที่ได้รับจากพื้นที่จริง
  2. เพื่อสร้างแผนงานและกระบวนการจัดการของรูปแบบของค่ายในการดำเนินงานที่สมบูรณ์แบบและราบรื่น
  3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในข้อมูลของการจัดการค่ายที่ีชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรค์ใดๆในการทำงาน

 

เป้าหมาย
 

  1. กลุ่มแกนนำในการจัดทำโครงการทั้ง 5 คน
  2. กลุ่มนิสิตเยาวชนผู้มีจิตอาสาที่เข้าร่วมค่ายในโครงการครั้งนี้
  3. กลุ่มเป้าหมายและโรงเรียนที่จะมีส่วนร่วมในการจัดโครงการและกิจกรรมครั้งนี้


ลงสำรวจพื้นที่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย
โดยพวกเรา"ว่าที่ครู สร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคม"

สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล,มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา,สงขลาฟอรั่ม

***********************************************************************************************

ชื่อกลุ่ม / ทีม และชื่อโครงการ

  1.1 ชื่อกลุ่ม..    “ว่าที่ครู สร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคม” สาขาสังคมศึกษา

                                        คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

            1.2 ชื่อโครงการ..โครงการอาสาพัฒนา เพื่อการพึ่งพาตนเอง ภายใต้กระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

            เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

1.สมาชิก

นายกิตตินันท์ มากเกลื่อน  แจ๊ค
นายจิตพงศ์ วรรณเพชร       แม็ก
นายณัฐพล ราตรีพฤกษ์        ลิฟ
นายรุสลาน มาราสา             ลาน
นายศตวรรษ โชติช่วง         เจมส์

2.กลุ่มเป้าหมาย -

3.รายละเอียดกิจกรรม

            ลงสำรวจพื้นที่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย โดยพวกเรา"ว่าที่ครู สร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคม" โดยได้รับการสนับสนุนดีๆจากสงขลาฟอรั่มเพื่อประชาคมพลเมืองเด็ก (The Young Citizen by Songkhla Forum) จึงสร้างสรรค์โครงการพลังพลเมือง เยาวชนสงขลาขึ้น เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้จากเรื่องจริงชีวิตจริงให้เยาวชนมีทักษะ ชีวิตและมีจิตสำนึกความเป็นพลเมือง เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการลงสำรวจพื้นที่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรยภายใต้"โครงการ พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา"เป็นการลงพื้นที่สำรวจ และเก็บข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้มานั้นทำเป็นแผนงานและวางแผนในการจัด ค่ายที่กำลังจะมาถึงเพื่อที่จะให้โครงการและรูปแบบค่ายที่ทำขึ้นมานั้นออกมา ดีที่สุดผ่านตัวของแกนนำทั้ง 5 คน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้และเพื่อนๆผู้มีจิตสาธารณะเข้ามาเป็นส่วน หนึ่งในการขับเคลื่อนงานดำเนินโครงการเป็นไปอย่างรอบคอบ**ภาคผนวก 


- มาถึงแล้วครับผม ^^- ไปถึงก็ต้องเริ่มคุยกันก่อนว่าใครจะมีหน้าที่ในส่วนไหนของการเก็บข้อมูลในวันนี้น่ะครับ

 

 

- เริ่มลงมือกันเลยครับผม

 


- บรรยากาศพืชผักสวนครัวในแปลงผักของโรงเรียนครับ

 


- บริเวณพื้นที่ ที่ทางกลุ่มของพวกเราจะสร้างเป็นห้องเรียนธรรมชาติครับผม

 


- มาดูพื้นที่ ที่พวกเราจะสร้างเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดครับ

 


- หลังจากลงไปดูสถานที่จริงมาแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการวางแผนและเขียนแบบโรงเรือนครับผม

 


- เสร็จแล้วไปหนึ่งขั้นกับแบบของโรงเรือนที่พวกเราจะจัดสร้างกันครับ

 


- เครียดกันใหญ่เลย เอาจริงเอาจังมากๆ ทั้งคุณครูนพกับผู้ใหญ่บ้านเลยครับ

 


- เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแบบของโรงเรือนของพวกเราครับผม

 


- หลังจากนั้นก็สำรวจเรื่องห้องน้ำว่าเพียงพอต่อเพื่อนสมาชิกผู้ร่วมค่ายหรือไม่

 


- ต่อด้วยที่พักของผู้ชาย นั้นก็คือ "ห้องสมุด" ครับผม

 


- และก็ที่พักของผู้หญิง คือ "ห้องอนุบาล 1 และ 2" ครับ

 


- ตกท้ายด้วยการเดินสำรวจพื้นที่ต่างๆในโรงเรียนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของค่ายครับผม

 

 กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

1.ผลที่เกิดขึ้น


  จากการได้ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย ม.11 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ภายใต้โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาในวันที่ 15 ก.พ. 2556 ที่ผ่านมานั้น ทำให้กลุ่มของพวกเราได้เห็นถึงสถานที่จริงว่าเราพอที่จะใช้ประโยชน์อะไรได้ บ้างในพื้นที่ และจะได้รู้ว่าทำเลไหนเหมาะแก่การที่จะสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดโดยได้รับความ ร่วมมืออย่างดีจากผู้ใหญ่บ้านและคุณครูนพครูตชด. ได้ร่วมกันวางแผนและร่างกำหนดการ รวมถึงออกแบบแปลนโรงเรือนเพาะเห็ดจนแล้วเสร็จเป็นรูปร่างขึ้นมา นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสสำรวจบริเวณโรงเรียนเพื่อที่จะหาพื้นที่ในการทำ กิจกรรมของค่ายและที่พักสำหรับสมาชิกของค่ายด้วย จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นที่เราสามารถนำไปปรับใช้และสานต่อสำหรับการ เขียนแผนโครงการและรูปแบบค่ายที่ดีและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นผ่านตัวของแกนนำ ทั้ง 5 คน และเพื่อนสมาชิกผู้มีจิตอาสาเพื่อให้โครงการที่จัดขึ้นมีประสิทธิภาพและผล สำเร็จอันสูงสุด

 

2.ปัญหา,อุปสรรค


  จากการได้ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย ม.11 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ใน"โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา" ปัญหาและอุปสรรค์ที่พบเจอจากการลงสำรวจพื้นที่นั้นไม่มีแต่อย่างใด อาจจะเป็นเพราะว่าการติดต่อประสานงานกับชุมชน และทางโรงเรียนเป็นอย่างดีเลยไม่พบเจอปัญหาใดๆ

 

3.การแก้ไขปัญหา      

 -

 

4.ผู้สนับสนุน


มูลนิธิสยามกัมมาจล
สงขลาฟอรั่ม


มหาวิทยาลัยทักษิณ ---- >Thaksin University ::

 

5.สิ่งที่ได้เรียนรู้


  จากการได้ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย ม.11 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ใน"โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา"นั้นได้รับข้อมูลของพื้นที่และ ความรู้ต่างๆมากมายผ่านสถานที่และพื้นที่จริง โดยคุณครูตชด. และผู้ใหญ่บ้านที่มีประสบการณ์มากมายและการได้ข้อมูลที่แท้จริงที่เป็น ประโยชน์ต่อการจัดค่ายเพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขในข้อบกพร่องของการเขียนแผน งานและสามารถนำไปสานต่อให้เกิดประโยชน์ที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ