กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สานแนวทางลงสู่พื้นที่ดูวิธีปลูกจริง โดย พวกเรา"ว่าที่ครู สร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคม"
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อ วันที่ 22 ธ.ค. 2555 ที่ผ่านมานั้น ทางกลุ่ม"ว่าที่ครู สร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคม" ได้ลงพื้นที่ฟาร์มเห็ดดวงดาว 440 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตั้งแต่เช้าท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปราย ภายใต้โครงการดีๆพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ผ่านแกนนำพวกเราทั้ง 5 คน ที่ได้ลงสู่สถานที่จริงในการสัมผัสถึงกลวิธีการเพาะปลูกเห็ดที่มีกระบวนการ ที่น่าสนใจเลยทีเดียว


วัตถุประสงค์


 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการเพาะปลูกเห็ดให้มากยิ่งขึ้น
 2. เพื่อสร้างแผนงานและกระบวนการจัดการในการดำเนินงานที่สมบูรณ์แบบและชัดเจนต่อไป
 3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในข้อมูลของการเพาะปลูกเห็ดที่ีชัดเจนและสามารถนำไปถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้

 

เป้าหมาย
 

 1. กลุ่มแกนนำในการจัดทำโครงการทั้ง 5 คน
 2. กลุ่มนักเรียนเยาวชนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการ
 3. กลุ่มเป้าหมายและโรงเรียนที่จะมีส่วนร่วมในการจัดโครงการและกิจกรรมครั้งนี้


ลงสำรวจพื้นที่ ณ ฟาร์มเห็ดดวงดาว 440 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
โดยพวกเรา"ว่าที่ครู สร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคม"

สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล,สงขลาฟอรั่ม

 

***********************************************************************************************

 

ชื่อกลุ่ม / ทีม  และชื่อโครงการ

  1.1 ชื่อกลุ่ม..    “ว่าที่ครู สร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคม” สาขาสังคมศึกษา

    คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
            1.2 ชื่อโครงการ..      โครงการอาสาพัฒนา เพื่อการพึ่งพาตนเอง ภายใต้กระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

            เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

1.สมาชิก


นายกิตตินันท์ มากเกลื่อน    แจ๊ค
นายจิตพงศ์ วรรณเพชร       แม็ก
นายณัฐพล ราตรีพฤกษ์       ลิฟ
นายรุสลาน มาราสา              ลาน
นายศตวรรษ โชติช่วง          เจมส์


2.กลุ่มเป้าหมาย -


3.รายละเอียดกิจกรรม


     ลงสำรวจพื้นที่ ณ ฟาร์มเห็ดดวงดาว 440 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โดยพวกเรา"ว่าที่ครู สร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคม" โดยได้รับการสนับสนุนดีๆจากสง ขลาฟอรั่มเพื่อประชาคมพลเมืองเด็ก (The Young Citizen by Songkhla Forum) จึงสร้างสรรค์โครงการพลังพลเมือง เยาวชนสงขลาขึ้น เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้จากเรื่องจริงชีวิตจริงให้เยาวชนมีทักษะ ชีวิตและมีจิตสำนึกความเป็นพลเมือง เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการลงสำรวจพื้นที่ ณ ฟาร์มเห็ดดวงดาว 440 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายใต้"โครงการ พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา"เป็นการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนการ ทำของแต่ละกระบวนการของการเพาะเห็ดเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับมานั้นทำเป็น แผนงานให้โครงการที่ทำออกมาดีที่สุดผ่านตัวของแกนนำทั้ง 5 คน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้


**ภาคผนวก
ประมวลภาพกิจกรรมในวันนั้น

- ติดต่อประสานงานกับเจ้าของฟาร์มค๊าบบ- เดินทางเข้าสู่ตัวฟาร์มเห็ด- พบปะพูดคุยกับพี่ๆวิทยากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และวิธีการเพาะเห็ด- โฉมหน้าตัวหัวเชื่อเห็ดค๊าบบบ- พี่เค้าแสดงขั้นตอนการเขี่ยหัวเชื่อเห็ดให้ดูกันครับผม- พี่เค้าให้ดูถึงความต่างของถุงที่มีหัวเชื่อเต็มแล้วกับอันที่ยังไม่เต็มครับผม- ห้องอบไอน้ำเพื่อฆ่าเชื้อและไล่ความชื่นจากถึงตัวใส่หัวเชื่อเห็ด- เครื่องผสมทำเชื้อก้อนเห็ด โดยมี

 1. ขี้เลื่อยจากไม้ยาง 100 กิโลกรัม
 2. รำ 5 กิโลกรัม
 3. ปูนขาวครึ่งกิโลกรัม
 4. ยิปซัม 2 ขีด
 5. โฟมั้ย 2 ขีด
 6. แป้งข้าวเหนียว
 7. ดีเกลือ 2 ขีดละลายน้ำ
 8. น้ำ 70-80 เปอร์เซนต์- โฉมหน้าถุงหัวเชื้อเพาะเห็ดค๊าบผม- โรงเพาะเห็ดค๊าบบผม- ชั้นวางถุงหัวเชื้อเพาะเห็ด- รับฟังคำบรรยายจากพี่เค้าค๊าบบผม- สักหนึ่งรูปก่อนกลับค๊าบบผม กับ"ฟาร์มเพาะเห็ดดวงดาว"

 

 กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

1.ผลที่เกิดขึ้น


          จากการได้ลงพื้นที่ฟาร์มเห็ดดวงดาว 440 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายใต้โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาในวันที่ 22 ธ.ค. 2555 ที่ ผ่านมานั้น ทำให้กลุ่มของพวกเราได้เห็นและเรียนรู้ถึงวิธีการ อุปกรณ์ และขั้นตอนการทำหัวเชื่อเห็ดจากพี่ๆของฟาร์มที่ตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ และกลวิธีในการเพาะปลูกเห็ดรวมถึงเคล็ดลับดีๆในขั้นตอนต่างๆที่จะทำให้เห็ด ออกมามีประสิทธิภาพและคุณภาพมากที่สุด อีกทั้งยังได้ไปดูถึงสถานที่จริงในโรงเพาะเห็ดที่มีความสมบูรณ์แบบทั้งใน ด้านตัวโรงเรือนและกระบวนการวิธีการจัดการว่าจะทำอย่างไรให้ผลผลิตที่ได้จาก หัวเชื่อเห็ดออกมามีคุณภาพและปริมานมากที่สุด จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นที่เราสามารถนำไปปรับใช้และสานต่อสำหรับการ เขียนแผนโครงการที่ดีและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นผ่านตัวของแกนนำทั้ง 5 คน เพื่อให้โครงการที่จัดขึ้นมีประสิทธิภาพและผลสำเร็จอันสูงสุด


2.ปัญหา,อุปสรรค


         จากการได้ลงพื้นที่ฟาร์มเห็ดดวงดาว 440 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ใน"โครงการ พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา" ปัญหาและอุปสรรค์ที่พบเจอจากการลงสำรวจพื้นที่นั้นเกิดจากสายฝนที่ตกลงมา โปรยปรายและอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งในตอนเช้าก่อนการเดินทาง และระหว่างการเดินทางสู่ฟาร์มเพาะเห็ด และพื้นที่ที่เราจะไปดูวิธีการเพาะปลูกเห็ดและการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนั้น เป็นพื้นที่ที่เราไม่ค่อยชำนาญทาง ตลอดจนพื้นดินที่เต็มไปด้วยน้ำจากฝนที่ตกลงมาตั้งแต่ในช่วงกลางคืนจนถึงช่วง เช้าทำให้ยากกับการที่จะเดินเข้าไปสู่พื้นที่


3.การแก้ไขปัญหา    

 

         ได้ รับการแก้ไขปัญหาโดยพวกเรารอจนกว่าสายฝนที่ตกลงมานั้นซาลงก่อนเพื่อความ ปลอดภัยในการเดินทาง และได้สอบถามเส้นทางการเดินทางจากพี่ที่เป็นเจ้าของและผู้ดูแลฟาร์มเพาะเห็ด และได้รับคำปรึกษาดีๆจากพี่ๆฟาร์มเพาะเห็ดและข้อมูลความรู้ที่ดีมากมายที่นำ มาพัฒนาให้เกิดผลดีได้ต่อไป


4.ผู้สนับสนุน


 

         มูลนิธิสยามกัมมาจล

         สงขลาฟอรั่ม


5.สิ่งที่ได้เรียนรู้


           จากการได้ลงพื้นที่ฟาร์มเห็ดดวงดาว 440 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ใน"โครงการ พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา"นั้นได้รับข้อมูลของพื้นที่และความรู้ต่างๆมากมาย ผ่านสถานที่และพื้นที่จริง โดยพี่ๆที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานในด้านการเพาะปลูกเห็ดอย่างแท้จริง เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขในข้อบกพร่องของการเขียนแผนงานและสามารถนำไปสาน ต่อให้เกิดประโยชน์ที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ