กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนท้องนา
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

        เมื่อ วันที่ 3 และ 10 สิงหาคม 2555 ทางกลุ่มศิลามณี โครงการโรงเรียนท้องนา ได้มีการเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนท้องนาทั้งในส่วนของ ชาวนาและเจ้าของที่นา และมีการร่วมประชุมกันระหว่างเยาวชน ชาวนา และเจ้าของที่นา เพื่อเป็นการทำความเข้าใจที่ตรงกันของรายละเอียดการดำเนินงานของโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้ปกครองและเด็กในตำบลท่าข้าม จำนวน 41 คน


วัตถุประสงค์


 1.เพื่อรับสมัครเยาวชน / นักเรียน ชาวนา เจ้าของที่นาภายในตำบลท่าข้ามเข้าร่วมโครงการ
 2.เพื่อวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการทำนา
 3.เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจในการทำนา
 4.เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการ

 


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

1.ได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียน 4 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง  โรงเรียนวัดเขากลอย  โรงเรียนวัดท่าข้าม  โรงเรียนวัดแม่เตย
2.มีชาวนาซึ่งเป็นคนในพื้นที่ตำบลท่าข้าม หมู่ 6 เข้าร่วมโครงการ
3.มีพื้นที่ในการทำนาเพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการของเจ้าของที่นา จำนวน 2 คน
4.ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในการทำนาและทราบถึงกระบวนการดำเนินงานของโครงการมากขึ้น

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ