กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมการเก็บข้าวด้วยแกะ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อ วันที่ 14 ภุมภาพันธ์ 2556 โครงการโรงเรียนท้องนาเปิดห้องเรียนเพื่อร่วมเรียนรู้เรื่องการเก็บข้าว ซึ่งเป็นขั้นอนสุดท้ายของการทำนา

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ