กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมรณรงค์ เรื่องการปลูกข้าวกินเอง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อ วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ทางกกลุ่มศิลามณี โครงการ โรงเรียนท้องนา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ เรื่องการปลูกข้าวกินเอง เพื่อเป็นการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ โครงการโรงเรียนท้องนา ในพื้นที่ตำบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา


วัตถุประสงค์

1. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนท้องนาให้ประชาชนในตำบลท่าข้ามทราบ
2. เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างค่านิยมให้ประชาชนที่มีที่ทำนาหันมาทำนาปลูกข้าว
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเห็นประโยชน์ และคุณค่าของการทำนา

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

1.ประชาชนในตำบลท่าข้ามทราบกระบวนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนท้องนา
2.เยาวชนและประชนในชุมชนได้รับข้อมูลโครงการโรงเรียนท้องนาจากการประชาสัมพันธ์

 

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ