กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สรุปกิจกรรม ที่ 1 โครงการโรงเรียนท้งนา กลุ่มศิลามณี
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 ทางกลุ่มได้มีการประชุมเยาวชนแกนนำทั้ง 5 คน ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ ในการวางแผนเพื่อดำเนินงาน


วัตถุประสงค์

  • เพื่อวางแผนการทำงานของโครงการโรงเรียนท้องนา
  • เพื่อวางแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนท้องนา

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

1. ได้แผนการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนท้องนา
2. ได้กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนแกนนำจาก 4 โรงเรียน จำนวน 20 คน ในเขตพื้นที่ตำบลท่าข้าม คือ

  •  โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง
  • โรงเรียนวัดเขากลอย
  • โรงเรียนวัดท่าข้าม
  •  โรงเรียนวัดแม่เตย
     

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ