กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงาน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

กลุ่ม สองมือสร้างฝัน พลเมืองเด็กสงขลาเริ่มดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานโครงการสำนึก รักบ้านเกิดระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2555 


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อร่วมกำหนดเป้าหมายของกิจกรรมในโครงการ สำนึกรักบ้านเกิด
  2. เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการทำงานร่วมกัน
  3. เพื่อประชุมวางแผนการทำงานและกำหนดรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

สมาชิก


นางสาว  สมฤทัย       เพ็ชรศิริ
นางสาว  สุกาญดา     สังข์สวัสดิ์
นางสาว  จันทนา       แซ่หลี
นางสาว  ชุติพร          สุวรรณะ
นางสาว  ยุวธิดา        ชัยยัง

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ