กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สรุปกิจกรรมที่ 7 รณรงค์และทำความสะอาดทะเลและชายหาด
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 10 และ 31 ตุลาคม 2555 แกนนำ แกนนำร่วม และ สมาชิก อบต.สะกอม ได้ร่วมมือกันทำความสะอาดพร้อมกับติดป้ายรณรงค์ให้ร่วมกัน รักษาความสะอาดในบริเวณหาดเขาล้อน

­

วัตถุประสงค์


  • เพื่อให้เยาวชนตระหนักและเห็นคุณค่าของการทำความสะอาดชายหาด
  • เพื่อทำความสะอาดชายหาด

­

สมาชิกผู้ทำโครงการ


1. นายอัสมินทร์ บูเอียด

2. นางสาวสบัยนา สาเเละ

3. นางสาวญาณิศา นิสัน

4. นางสาวอทิตา ราหนิ

5. นางสาวสุดารัตน์ อิกะศิริ

เเละสมาชิกเเกนนำร่วม

 

การจัดกิจกรรม

  จากการที่แกนนำและคุณครูที่ปรึกษาโครงการเด็กดีเพื่อชุมชนได้ติดต่อทาง อบต.สะกอม เพื่อขออนุญาตทำความสะอาดบริเวณหาดเขาล้อนซึ่งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบตฺ.สะกอม โดยทาง อบต.สะกอมก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และได้อนุเคราะห์น้ำหวานแก่นักเรียนที่ทำกิจกรรม

  ซึ่งในการทำกิจกรรมรณรงค์และทำความสะอาด หาดเขาล้อน ในวันที่ 10 และ 31 ตุลาคม 2555 ในครั้งนี้ แกนนำและแกนนำร่วมทุกคนได้ร่วมมือกัน ทำความสะอาดพร้อมกับติดป้ายรณรงค์ให้ร่วมกัน รักษาความสะอาดในบริเวณหาดเขาล้อนดังกล่าว โดยในครั้งนี้ทางแกนนำได้แบ่งหน้าที่ให้แกนนำทุกคนรับผิดชอบโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

กลุ่มที่ 1 มอบหมายให้แกนนำร่วมบางส่วน ดำเนินงานในการติดป้ายรณรงค์รักษาความสะอาดในบริเวณชายหาด

กลุ่มที่ 2 มอบหมายให้แกนนำและแกนนำร่วมส่วนที่เหลือ ร่วมกันเก็บขยะรอบๆชายหาด

  หลังจากเสร็จจากการทำความสะอาดเรียบร้อยเเล้วทางพณฯท่านปลัดอบต.สะกอมได้นำ เเกนำเเละเเกนร่วมไปชมสถานที่ท่องเที่ยวของสะกอมคือเจดีย์เขาล้อนเเละได้ ถ่ายภาพร่วมกันกับท่านปลัด อบต.สะกอม

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้น 

  1. บริเวณชายหาดมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น เหมาะที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ของนักท่องเที่ยวและคนในชุมชน
  2. แกนนำและแกนนำร่วมทุกคนได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำความสะอาดและพร้อมที่จะเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อชุมชน


ปัญหาเเละอุปสรรค

  1. การร่วมมือของคนในชุมชน


วิธีเเก้ไขปัญหา

  1.  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโดยประกาศเสียงตามสาย คลื่นวิทยุชุมชน


ผู้สนับสนุน  องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม


สิ่งที่ได้เรียนรู้

  1. เกิดกระบวนการทำงานโดยการวางแผน จากการประชุม
  2. การประสานงาน  การทำงานเป็นกลุ่ม และการแก้ปัญหา

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ