กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สรุปกิจกรรม ที่ 4 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อ วันที่ 11 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา สมาชิกกลุ่มพลังปลวก โครงการเด็กดีเพื่อชุมชนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้ประชุมกันเพื่อจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 

­

วัตถุประสงค์

  • ชี้แจงแกนนำร่วมถึงปฏิทินงานที่จะทำหลังจากที่ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลที่ได้รับ

  • แกนนำได้ปฎิทินการปฎิบัติงาน ดังนี้

­

­

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ