กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สรุปกิจกรรม ที่ 6 ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 2 และ 9 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา เยาวชนโครงการเด็กดีเพื่อชุมชน กลุ่มพลังปลวก โรงเรียนเทพา ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และตระหนักเห็นคุณค่าในการดูแลรักษาความสะอาดแก่นัก เรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านป่าโอน และโรงเรียนบ้านป่ากอ


วัตถุประสงค์


  • เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษามีความรู้และตระหนักเห็นคุณค่าในการดูแลรักษาความสะอาด

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลที่ได้รับ


  กิจกรรมในครั้งนี้แกนนำใช้ชื่อกิจกรรมว่าเยาวชนน้อยใส่ใจขยะ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าโอนและโรงเรียนบ้านป่ากอโดยการจัดกิจกรรมนี้แกนนำได้ให้ความ รู้แก่น้องๆ ในเรื่องต่อไปนี้
 

เรื่องการจัดการขยะ


 ขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

  • ขยะอันตราย (ถังขยะสีแดง)  .ใส่ขยะจำพวก ภาชนะบรรจุสารเคมี หลอดไฟ แบตเตอรี่ เป็นต้น
  • ขยะ ทั่วไป(ถังขยะสีน้ำเงิน) ใส่ขยะย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการ  รีไซเคิล เช่นพลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูปถุงพลาสติกโฟมและ ฟอล์ยที่เปรอะเปื้อนอาหาร
  • ขยะรีไซเคิล (ถังขยะสีเหลือง) ใส่ขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือขายได้ เช่นแก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ
  • ขยะย่อยสลายได้ (ถังขยะสีเขียว)  ใส่ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น ผักผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้

 หลังจากแกนนำให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการจัดการขยะเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ให้น้องๆเล่นเกมส์

  • help me please ช่วยด้วยบ้านฉันอยู่ไหน เพื่อให้น้องๆสามารถแยกขยะได้ ซึ่งน้องๆก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
  • Recycle Ideas เพื่อให้น้องๆ เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการนำสิ่งเหลือใช้มาใช้ใหม่
  • Amazing พาหะ เพื่อให้แกนนำรู้ถึงโทษของขยะ พาหะนำโรคที่จะตามมาเมื่อมีสิ่งสกปรก

 

บรรยายเรื่องอิสลามกับความสะอาด


  ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับหลักศาสนบัญญัติ หลักการในเรื่องการรักษาความสะอาด คำสอนของท่านศาสดามูฮัมมัด (ซล.) ที่ว่า


 

  การรักษาความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาและได้บรรยายเกี่ยวกับผลตอบแทน ในการทำความสะอาดศาสนสถาน ตามหลักศาสนาอิสลามซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้แกนนำได้ใช้กิจกรรมนันทนาการ และมีสื่อต่างๆประกอบให้น้องๆได้ดูและคิดตาม เพื่อไม่ให้น้องๆเกิดอาการเบื่อหน่ายกับกิจกรรมในครั้งนี้
  จากกิจกรรมที่ทางกลุ่มพลังปลวกได้จัดขึ้นทั้งหมด ส่งผลให้น้องๆมีความรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปจัดการขยะ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ น้องๆได้รู้เกี่ยวกับหลักการอิสลามในเรื่องการรักษาความสะอาดมากขึ้นด้วย

 


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ