กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมการปรับทัศนียภาพด้วยผักตะกร้า
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพราะดินที่ใช้เพาะปลูกในแปลงเกษตรของโรงเรียนมันแห้ง แล้ง จึงต้องหันมาหาวิธีปลูกผักแบบใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งดินมากแต่ผักก็เจริญเติบ โตงอกงาม ด้วยวิธีการปลูกผักในตระกร้าและยางในล้อรถ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 ณ แปลงเกษตรโรงเรียนวชิรานุกูล

­

วัตถุประสงค์


  •   เพื่อเปลี่ยนวิธีการปลูกที่ต้องลงดินเพียงอย่าเดียวมาเป็นผักตระกร้าและยางในล้อรถ
  •   เพื่อปรับทรรศนียภาพภายในโรงเรียนให้น่ามองมากขึ้นด้วยผักตะกร้าที่ใช้เป็นไม้ประดับและรับประทานได้
  •   เพื่อการใช้สิ่งที่มีอยู่ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

สมาชิก

  นายนันทวุฒิ       แย้มชุ่ม
  นายวรพจน์  นันยะมโณ
  นายประพล  แซ่ตั่ง
  นายศุภกรณ์  เอียดแก้ว
  นายศาตรา  จิตวาที
 

กลุ่มเป้าหมาย

  นักเรียนโรงเรียนวชิรานุกูลทุกคน  สมาชิกเครือข่ายและประชากรชุมชนตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 

รายละเอียดกิจกรรม


  โดยระยะก่อนหน้านี้ทางกลุ่มได้มีการเพาะเมล็ดผักสลัดไว้ใน1แปลงเกษตร จำนวน 2 แปลง เมื่อผักโตเป็นต้นกล้าจึงได้ย้ายโอนมาปลูกในตะกร้าแทนจำนวน 2 ตะกร้าและอีก 1 ตะกร้าเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก  ส่วนยางในล้อรถนั้นใช้ปลูกผักบุ้งและผักคะน้า ซึ่งในการทำตะกร้าผักนั้นจะใช้ตะกร้าอันที่ไม่ใหญ่มาก รองด้วยถุงดำแล้วจึงนำดินที่ผสมกับขี้วัวมาใส่ลงในถุงดำ หลังจากนั้นก็นำต้นกล้าผักที่เพาะไว้มาปลูก รดน้ำก็เป็นอันเสร็จกระบวนการ
 

ภาพกิจกรรม 

ภาพที่ 1 ขุด แล้วก็ขุดดิน


 

ภาพที่ 2 เทส่วนผสมที่ 1 ดินสีดำๆที่อุดมไปด้วยสารอาหาร

­

 

ภาพที่ 3 เทส่วนผสมที่ 2 ปุ๋ยขี้วัว

­

 

ภาพที่ 4 คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน

­

 

ภาพที่ 5 ทำการถอนกล้าผักที่ปลูกไว้

 

ภาพที่ 6 กล้าผักสลัดที่เพาะไว้

­

 

ภาพที่ 7 ทำการปลูกกล้าผักในตะกร้าผักที่เตรียมไว้


 

ผลที่เกิดขึ้น

  ได้ผักตะกร้าผักเพื่อใช้ไว้รับประทานและเป็นไม้ประดับจำนวน 3 ตะกร้าซึ่งเป็นผักสลัด และได้ผักในล้อรถ 2 ล้อ ซึ่งเป็นผักคะน้าและผักบุ้ง

ปัญหา/อุปสรรค


  • เนื่องจากสภาพดินที่แห้งแล้งและขาดการดูแลทำให้ยากต่อการปลูกผัก
  • เนื่องจากเวลาว่างไม่ตรงกัน ทำให้การนัดประชุม หรือนัดทำกิจกรรมแต่ละครั้งแกนนำในกลุ่มมาไม่พร้อมกัน


การแก้ปัญหา


  • ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกผักโดยใช้วัสดุอื่น เช่น การปลูกผักในตะกร้า  ยางในล้อรถ และผักคอนโด
  • หาเวลาว่างร่วมกันหลังเลิกเรียนเพื่อทำกิจกรรมแต่ถ้ามาไม่ครบก็นัดคนเท่าที่สามารถมาได้

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ