กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สรุปกิจกรรม ที่ 1 โครงการ พลังสื่อสร้างสรรค์ กลุ่มTS5 Channel
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อ วันที่ 5 กันยายน 2555 ที่ผ่านมากลุ่มTS5 Channel กลุ่ม พลังสื่อสร้างสรรค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)ได้จัดประชุมสมาชิก กลุ่ม TS 5 Channel 


วัตถุประสงค์


  เพื่อสร้างความเข้าใจภาพรวมของการทำงานร่วมกันกับคณะทำงาน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน หน่วยงานภาครัฐ 2 คน หน่วยงานภาคเอกชน 6 คน เด็กและเยาวชน 17 คน


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

1.แกนนำมีความเข้าใจในการทำงาน ทำการนัดหมายเพื่อจัดเตรียมค่ายกิจกรรมในการอบรมสื่อ

2.มีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานและติดต่อประสานงานกับวิทยากรกลุ่มย่อย ดังนี้

  • นายปฐมพงศ์  ไชยภักดี  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
  • ว่าที่ ร.ต. ศุธรรม  สุขไกร  วิทยากร
  • นายธนวัตต์  หมวดพิม  วิทยากร

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ