กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สรุปกิจกรรม ที่ 3 โครงการ พลังสื่อสร้างสรรค์ กลุ่มTS5 Channel
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา เยาวชนกลุ่ม TS5 Channel โครงการพลังสื่อสร้างสรรค์ โรงเรียนเทศบาล5(วัดหัวป้อมนอก) ร่วมกับแกนนำร่วม ได้จัดประชุมสมาชิกกลุ่ม


วัตถุประสงค์


  • เพื่อให้แกนนำร่วมได้รู้หน้าที่และการทำงานของตนเอง
  • เป็นการนัดหมายตารางการปฏิบัติงาน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

1.แกนนำร่วมได้รู้หน้าที่และการทำงานของตนเอง ดังนี้

  • นางสาวทัตพิชา  ศรีสุมาลย์    หน้าที่ เขียนสคริป/บท
  • นายสุทธิวัฒน์    ศรีอินทร์    หน้าที่ ถ่ายภาพ
  • นายณัฐวุฒิ    เจนจรัสชีวกุล  หน้าที่ การตัดต่อผลงาน

2.มีการนัดหมายการทำงานตามปฏิทินที่การทำงานที่วางไว้


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ