กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่ายอัจฉริยะสร้างชาติครั้งที่ 9 กิจกรรมอัจฉริยะรักษ์แผ่นดินเกิด
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

สิ่งดีๆพี่พวกเราได้สัมผัสจากสงขลา ทำให้พวกเรารักสงขลามากขึ้น และอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆเหล่านี้ให้คนรุ่นต่อๆไป พวกเราเลือกที่จะแตะมือกับน้องๆในโรงเรียน เพื่อที่จะสร้างเครือข่ายพลังเยาวชนในสงขลาให้เพิ่มขึ้น และพวกเขาเล่านั้นจะส่งต่อเรื่องราวดีๆเหล่านั้นให้กับคนรอบข้างของพวกเขา จะทำให้มีพลังของคนสงขลาเพิ่มขึ้น 

­

วัตถุประสงค์


- เพื่อให้น้องๆชาวค่ายได้สัมผัสกับวิถี ชีวิต วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ในชุมชนเมืองเก่าสงขลาเรียนรู้และเข้าใจเมืองสงขลา มีจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

        น้องๆชาวค่ายร่วมกิจกรรมอัจฉริยะรักษ์แผ่นดินเกิดได้เรียนรู้และเข้าใจ ประวัติศาสตร์เมืองสงขลามากขึ้น จากนั้นได้ลงพื้นที่ไปสัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ในชุมชนเมืองเก่าสงขลา โดยการสวมบทบาทเป็นผู้สัมภาษณ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวความคิดเห็นกับคนในชุมชน จากเรื่องราวที่พวกเขาได้รับจากคนในชุมชน ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดในมุมมองความคิดของพวกเขาเอง

­

        น้องๆชาวค่ายมองเห็นสิ่งดีๆและปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองตนเอง สะท้อนให้เห็นจากภาพวาดของน้องๆอยากให้เมืองสงขลาเป็นเมืองน่าอยู่มีทะเลใส หาดทรายขาวสะอาดไม่มีกระสอบทรายไม่มีขยะ มีแต่ความสุขของนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนชายทะเล มีบ้านเมืองที่สะอาด อาคารบ้านเรือนเก่าๆในย่านเมืองเก่า มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมเก่าๆอยู่ร่วมกับสภาพสังคมปัจจุบันได้อย่าง

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ