กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เพจภาพเล่าเรื่องเมืองสงขลา
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

หลังจากที่พวกเราลงพื้นที่สัมภาษณ์ พบเจอปัญหาและสิ่งดีๆมากมาย พวกเราได้นำเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าต่อ โดยผ่านเพจภาพเล่าเรื่องเมืองสงขลา


วัตถุประสงค์


-เพื่อประชาสัมพันธ์เมืองสงขลาและปลุกพลังชาวสงขลาผ่านโลกออนไลน์

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

        หลังจากที่พวกเราได้ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล ถ่ายภาพ ในเมืองสงขลา พวกเราได้นำภาพและข้อมูลมาเล่าเรื่องผ่านเพจ “ภาพเล่าเรื่องเมืองสงขลา” ในความคิดที่ว่า เพจภาพเล่าเรื่องเมืองสงขลาเป็นพื้นที่แบ่งปันภาพถ่ายซึ่งสะท้อนจากชีวิต จริงผ่านมุมมองต่างๆ เพื่อปลุกพลังชาวสงขลาให้เห็นคุณค่าของสิ่งดีๆที่ปรากฏอยู่ในเมืองสงขลา ทั้งนี้เพจภาพเล่าเรื่องเมืองสงขลามีผู้สนใจเข้ามาถูกใจและร่วมแชร์ภาพ แสดงความคิดเห็นค่อนข้างมาก

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ