กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ศิลปะรักษ์สงขลา
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

น้องๆชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และพี่จากชมรมศิลปะมหาวชิราวุธ ได้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะรักษ์สงขลา ได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กโรงเรียนมหาวชิราวุธได้สัมผัสป่าสนผืนสุดท้าย แบะเรียนรู้วัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลา

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

        น้องๆชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และพี่จากชมรมศิลปะมหาวชิราวุธ ได้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะรักษ์สงขลา โดยการศึกษาและสัมผัสป่าสนชายหาดบริเวณแหลมสนอ่อนจากเครือข่ายกลุ่ม Beach for life ซึ่งน้องและพี่ๆได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อบันทึกภาพแห่งความอุดม สมบูรณ์เหล่านี้ไว้ เพราะไม่ว่าป่านสนนี้จะยังคงอยู่หรือหรือถูกทำลายไป วันนี้เราทุกคนได้ร่วมกันบันทึกภาพแห่งความทรงจำของป่าสนผืนนี้ไว้ให้ลูก หลานได้รู้ว่าเราเคยมีป่าสนที่อุดมสมบูรณ์อยู่ท่ามกลางเมืองสงขลา

        ช่วงบ่ายพาไปสัมผัสวัฒนธรรมเมืองเก่าผ่านการนั่งวาดภาพบ้านเรือนริมถนน ที่สะกิดให้คนที่เดินผ่านไปมาเข้ามาร่วมเรียนรู้และตระหนักถึงเห็นคุณค่าไป พร้อมๆกับพวกเรา เพราะหากวันใดที่บ้านเหล่านี้ถูกรื้อทำลายไป จะยังคงมีภาพวาดของพวกเราที่สะท้อนให้เห็นอาคารและความเป็นอยู่ของคนสงขลา แก่คนรุ่นต่อๆไป


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ