กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมกับชาวบ้านในชุมชนคลองบางดาน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อ วันที่ 2013-02-05 แกนนำกลุ่มสิงห์ปาริชาตได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมกับชาวบ้านและแกนนำชุมชน เพื่อศึกษาประวัติของชุมชนและคลองบางดาน


วัตถุประสงค์


-เพื่อให้แกนนำศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านบางดาน

-เพื่อให้แกนนำได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของคลองบางดาน

 

เป้าหมาย


แกนนำโครงการเยาวนอนุรักษ์คลองบางดาน


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้น

 

1.แกนนำได้ความรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านบางดาน

2. แกนนำได้ความรู้ประวัติความเป็นมาของคลองบางดาน

 

ปัญหาและอุปสรรค

-

 

ผู้สนับสนุน


อาจารย์อัศว์ศิริ  ลาปีอี

ผู้ใหญ่สมควร


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ