กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ลงพื้นที่สำรวจติดต่อประสานงาน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 2013-1-28 ลงพื้นที่สำรวจและประสานงานกับผู้นำชุมชน เพื่อดำเนินโครงการและวางแผนร่วมกับผู้นำชุมชนในการทำกิจกรรมอนุรักษ์คองบางดาน


วัตถุประสงค์


-เพื่อสำรวจคลองบ้านบางดาน

-เพื่อติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน

 

 

เป้าหมาย


-แกนนำชุมชน  โรงเรียน  วัด

-เด็ก เยาวชนและชาวบ้านบ้านบางดาน


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้น


1. สภาพคลองบางดานต้องการการฟื้นฟูเป็นอยากมาก

2. แกนนำชุมชนให้ความสนใจและพร้อมที่จะมีส่วนร่วนในโครงการเยาวชนอนุรักษ์คลองบางดาน

 

ปัญหาและอุปสรรค


แกนนำของชุมชนมาครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้


ควรแก้ไข


ควรติดต่อประสานงานไว้ล่วงหน้าก่อนลงพื้นที่จิง


ผู้สนับสนุน


อาจาร ย์อัศว์ศิริ  ลาปีอี

 


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ