กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ฐานกิจกรรมการเรียนรู้
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน1. ศูนย์ฝึกซ่อมคอมพิวเตอร์


2. ศูนย์ฝึกดนตรีสากล

3. ศูนย์ฝึกศิลปะ

 

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ