กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ผักลอยฟ้าเพื่อชีวิต
ความเป็นมา วัตถุประสงค์
เนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่จำกัด จึงมีการปลูกผักในภาชนะโดยใช้ไม้ไผ่
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ