กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนในสวน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 มีสวนเกษตร แปลงสาธิต
ด้านการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ โดยเน้นชีววิถี และมีครอบครัวเป็นฐาน
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ