กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ศิลปวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานภูมิปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมได้ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นอำเภอเชียงขวัญ เข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี โดยเน้นการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของท้องถิ่น

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ