กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ฐานโครงงานวิทย์ ชีวิตพอเพียง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ฐานโครงงานวิทย์ ชีวิตพอเพียง เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้คิด ทำ นำเสนอด้วยตนเอง

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ