กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะภาพปะติด โดยครูประดิษฐ อินทร์งาม
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ศิลปะสร้างสรรค์ภาพปะติด

จากรกมะพร้าว

แนวคิดสำคัญ / หลักการและเหตุผล

รกมะพร้าว คือ ส่วนที่ติดอยู่กับโคนก้านมะพร้าวมีลักษณะเป็นแผ่นสีน้ำตาลมีเส้นใยแข็งกลมเรียงกันเป็นแผ่นในแนวเฉียงสลับกัน 2 ชั้น ถ้ารกแก่จะมีสีน้ำตาลและเป็นฝ้าสีขาวเก่า ๆ แต่ถ้าเป็นรกอ่อนที่ติดอยู่ใกล้กับยอดมะพร้าวเส้นใยจะละเอียด มีสีและลวดลายสวยงามตามธรรมชาติ ถ้าเป็นรกมะพร้าวน้ำหอมจะสวยงามยิ่งขึ้น เราสามารถนำรกมะพร้าวมา สร้างสรรค์ภาพปะติด เป็นภาพประดับตกแต่งได้สวยงามไม่แพ้วัสดุอื่นๆ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าเศษวัสดุ และวัสดุธรรมชาติมาสร้างสรรค์งานภาพปะติด

2. เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานศิลปะสร้างสรรค์งานภาพปะติดจากรกมะพร้าว

3. เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียงวัสดุและอุปกรณ์

วัสดุอุปกรณ์

1. รกมะพร้าว
2. กาวลาเท็กซ์
3. เชือกเกลียวผักตบชวา
4. กระดาษสาชนิดแผ่นหนา
5. กระดาษแข็ง
6. กาวยูฮู
7. กรรไกร
8. ไม้บรรทัด
9. แล็คเกอร์ และแปรง
10. คัตเตอร์
11. กรอบ

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ