กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
น้ำยาล้างจานสมุนไพรตะไคร้หอมน้อมนำความพอเพียง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

­

­

จัดทำโดย 

1. เด็กชายสุทัศน์ ดิษเจริญ

2. เด็กหญิงเจนจิรา วงพิมล

3. เด็กหญิงนภัสสร ชาทุม

4. เด็กหญิงอรุณี อนุตรี

5. เด็กหญิงสุจิตรา อาจวิเชียร

­

ครูที่ปรึกษา นางประกายแก้ว ปุยฝ้าย

ตำแหน่วครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ