กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ทีมขับเคลื่อนเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์


           โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (โรงเรียนพี่เลี้ยง)ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อน เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันการศึกษาพื้นที่อีสานตอนบน สู่โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555


           กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ