กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เครื่องเป่าดักจับแมลงอย่างพอเพียง(Kruang poa dak jub malang yang porpeang)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

­

จัดทำโดย

ผู้จัดทำ

1. เด็กหญิงลลิตา จินดามาตย์

2. เด็กหญิงสายชล ดิษฐ์เจริญ

­

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. นายอัมพร ลำใย วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

2.นายประภาส สระประทุม วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ