กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ อำเภอจังหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้

­

วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม หัวหน้าโครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบัน การศึกษา พื้นที่อีสานตอนบนพร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ในการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมรับการประเมินของโรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ อำเภอจังหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ