กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เสื้อชูชีพจากเศษวัสดุ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

จัดทำโดย

ผู้จัดทำ

1. นายสหัสชัย การอินทร์

2. นางสาวผกามาศ พันธิรัตน์

3. นางสาวสุภาดา พลอาจ

­

อาจารย์ที่ปรึกษา

นายอัมพร ลำใย

ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ