กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ป่านหนองอ้อสำนึกดี ทำดี ถวายพ่อหลวง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

­

จัดทำโดย

ผู้จัดทำ

1. เด็กชายพีระพล เฉลิมแสน

2. เด็กชายพีระพงษ์ อินทิสอน

3. เด็กหญิงหฤทัย ดิษฐ์เจริญ

­

คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน

1. คุณครูจิราพร ปวงสุข

2. คุณครูประกายแก้ว ปุยฝ้าย

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ