กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
แมลงสาบชอบอะไรน้อ Malang Sab Chop Arai Noo
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

 

จัดทำโดย

ผู้จัดทำ

1. เด็กหญิงจุฑามาศ สิงกันยา

2. เด็กหญิงอุทุมพร แสงเส้น

3.เด็กชายปพล แน่นอุดร

อาจารย์ที่ปรึกษา

­

นายอัมพร ลำใย

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ