ลูก จภ. เรียนรู้งานจักสานใบตาล สืบสานภูมิปัญญาเมืองเพชรบุรี ด้วยวิถีพอเพียง (ร.ร. จุฬาภรณฯ เพชรบุรี)
ลูก จภ. เรียนรู้งานจักสานใบตาล สืบสานภูมิปัญญาเมืองเพชรบุรี ด้วยวิถีพอเพียง (ร.ร. จุฬาภรณฯ เพชรบุรี)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การถ่ายทำวีดีโอ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำสื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาสาขางานจักสานใบตาลของจังหวัดเพชรบุรี  ผ่านสื่อที่สามารถทำความเข้าใจได้อย่างง่ายดาย

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ