ลูกฟ้าขาว งามอย่างไทย วินัยเป็นหนึ่ง (โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด)
ลูกฟ้าขาว งามอย่างไทย วินัยเป็นหนึ่ง (โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้นักเรียนเดินแถวออกจากหอประชุมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และถอดรองเท้าให้เป็นระเบียบ

วัตถุประสงค์

เพื่อที่จะสร้างวินัย

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

นักเรียนเดินแถวเป็นระเบียบและไม่วุ่นวาย เนื่องจากทำตามกิจกรรมที่ เราวางแผนไว้อย่างเป็นระบบ และถอดรองเท้าอย่างเป็นระเบียบตามช่องตารางที่ได้จัดไว้ให้

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ