ลูกฟ้าขาว งามอย่างไทย วินัยเป็นหนึ่ง (โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด)
ลูกฟ้าขาว งามอย่างไทย วินัยเป็นหนึ่ง (โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เนื่องจากโรงเรียนของเรา มีห้องเรียนไม่ค่อยสะอาดแก่นนำจึงมองเห็นถึงปัญหานี้จึงได้แนวคิด ในการที่จะพัฒนาห้องเรียนของเราให้สะอาดมากขึ้น และเพื่อที่จะให้นักเรียน มีจิตสำนึกในการรักษาควาสะอาด

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

- นักเรียนในโรงเรียนของเรารู้จักรักษาความสะอาด และเห็นคุณค่าของห้องเรียน

-ห้องเรียนสะอาดมากขึ้นและ บรรยากาศน่าเรียนมากขึ้น

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ