ลูกฟ้าขาว งามอย่างไทย วินัยเป็นหนึ่ง (โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด)
ลูกฟ้าขาว งามอย่างไทย วินัยเป็นหนึ่ง (โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชาสัมพันธ์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เป้าหมาย: รับสมัครักเรียนจำนวน 30 คน

 วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1.เพื่อสร้างนักเรียนแกนนำจิตอาสาในโรงเรียน

  2.เพื่อปลูกจิตสำนึกในเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียน

  3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในโรงเรียน

  4.เพื่อสร้างอุปนิสัยในการทำความสะอาด

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ